Elektronická miestenka
CP.SK

Dôležité upozornenie – KORONAVÍRUS

 
Od 16.03.2020 do odvolania nebudú premávať žiadne spoje linky 603509 Brezno-B.Bystrica-Zvolen-Nitra-Trnava-Bratislava
Na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR.
 
Cestujúcim, ktorí si zakúpili miestenky cez portal AMS, bude na základe ich žiadosti zaslanej na email: buskovacik@gmail.com bude vrátené cestovné v plnej výške.
 
Opatrenie je platné do odvolania !!!